Válaszfalak építése

1. Az építmény készültségi foka, válaszfalak kitűzése
A válaszfal építését megelőzően a következő dolgokról szükséges meggyőződnünk:

  • a padló és a mennyezet egyenessége
  • az elektromos szerelvények kivezetési helyei (amennyiben azokat a válaszfalakban szeretnék vezetni).

A válaszfalakat a kész padlóra abban az esetben lehet elhelyezni, ha biztosítottak azok a feltételek, amelyek megakadályozzák a padlófelület megrongálódását, illetve a hangterjedést. A födémnek természetesen el kell bírnia az építendő falak súlyát. A falak kitűzése lézerrel, vagy csapózsinór segítségével történhet. Mivel általában a bordaváz helyét szokás kitűzni, ne feledjük el figyelembe venni a falborítás vastagságát.

2. Vázszerkezet horganyzott acélprofilokból
A válaszfal vázát az alábbi összetevők alkotják:

  • vízszintes “vezető” UW profilok,
  • függőleges CW profilok.

A CW profilokon H-alakú bemetszések találhatók, melyek az elektromos vagy egyéb installációs vezetékek átvezetésére szolgálnak. A CW profilok rövidítésénél törekedjünk arra, hogy a H-alakú bemetszéseket legalább a profil egyik vége közelében megőrizzük.válaszfal
A válaszfal határoló profiljaira (vízszintes UW profilok és függőleges CW profilok) az elhelyezésüket megelőzően öntapadó csatlakozó szivacscsíkot ragasztunk, majd a profilokat mûanyag beütő dübelek, vagy más egyéb alkalmas rögzítő eszközök segítségével (a csatlakozó szerkezet típusának megfelelően) a csatlakozó szerkezetekhez rögzítjük. A rögzítések egymástól való távolsága max. 800mm. A sarkoknál az első csatlakozási pont távolsága a saroktól max. 200mm.
A födém- (tető) szerkezet feltételezett lehajlása 10mm -nél nagyobb.
A válaszfal mennyezethez történő csatlakoztatását csúzszókapcsolat kialakításával kell megoldani. Az UW profilok alá megfelelő számú gipszkarton csíkot szükséges elhelyezni (a falborító lapok és a födémszerkezet közötti hézagok kitakarására, tűzvédelmi illetve akusztikai elvárások miatt).

Függőleges profilok szerelése
A vízszintes UW profilok közé függőleges CW (bizonyos esetekben UA) profilokat helyezünk el. A CW profilok hosszát úgy kell megválasztani, hogy amikor a CW profilt belehelyezzük az alsó UW profilba, a CW profil felső vége min. 20mm -t csússzon be a felső profilba. (Ennek a feltételnek nagy jelentősége van a teherhordó födém lehajlásának kompenzálásánál, tekintettel a válaszfal független dilatációjára). A függőleges profilok sűrűségét a falborító lapok mérete határozza meg, azonban max. 625mm lehet. A függőleges profilok helyét csak a falborítás szerelése során szabad véglegesíteni. A CW profilokat úgy helyezzük el, hogy szárai a szerelés irányába nézzenek. A CW profilokat nem rögzítjük az UW profilokhoz (csak könnyedén becsúsztatjuk őket). Ha a CW profilok az installációk vezetését elősegítő H nyílással készültek, a profilok elhelyezése során törekedni kell arra, hogy ezek a nyílások közel egy magasságban legyenek. Amennyiben a válaszfalban további vezetékeket (pl. vízvezeték) szükséges vezetni, a CW profilokon, ott a helyszínen is alakíthatunk ki nyílásokat. ki nyílásokat.

 

A vázoszlopokban kialakított nyílásokra az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • a kialakítandó nyílás szélessége min. 10mm -rel legyen kisebb a profil szélességénél (válaszfal üregénél)
  • a nyílás magassága (a profil hosszirányában) nem lehet nagyobb a szélessége kétszeresénél
  • amennyiben a profilban egymás fölött több nyílásra van szükség, egymástól való távolságuk nem lehet kisebb, mint a hosszuk háromszorosa
  • a szükséges nyílásokat a profil (válaszfal) alsó vagy felső harmadában javasoljuk kialakítani
  • a nyílás éle a profil végétől, legalább az adott profil névleges szélességének megfelelő legyen
  • profilkapcsolások (toldások) környékén nem alakíthatók ki nyílásokválaszfal

a.) A standard CW profilok magasságát meghaladó válaszfalak esetén a CW profilok hosszában egymás fölé építhetők. A toldást CW50 bordaváz esetén 50cm, CW75 esetén 75cm, és CW100 esetén 100cm hosszú, UW profilból készült segéddarabbal oldjuk meg. A segéddarab hossza egyenletesen oszlik el a toldás alatt és fölött.

b.) Alternatív megoldásként a CW profilok meghosszabbítása történhet a profilok ellentétes irányú egymásba-tolásával is. Ebben az esetben az egymásba tolt szakasz hossza minimum 50cm legyen. A egybetolt szakasz végein és a közepén a profilokat lemezcsavarokkal kapcsoljuk egymásba.

c.) Az UA profilok toldása ugyanolyan UA profilból készült segéddarab közbeiktatásával jöhet létre. A segéddarab hossza cm-ben kifejezve, megfelel az UA profil mm-ben megadott szélességének. A segéddarab a csatlakozás helyén egyenletesen fekszik föl. A segéddarabot az UA profilhoz 8 db M8 csavarral rögzítjük anyával és alátéttel együtt, – két két csavar kerül a segéddarab szélére, két-két csavar pedig a profilcsatlakozás mindkét oldalára. A toldás szomszédos oszlopokon nem történhet ugyanabban a magasságban. Magasságszintbeli eltolásuk min. 2m legyen. A toldást a válaszfal alsó vagy felső egyharmadában célszerű végrehajtani.
A válaszfalak dupla tartószerkezetre is szerelhetők.
A dupla szerkezet profiljai egymáshoz ütköztethetők. A profilok szomszédos oldalait szigetelő szivacscsíkkal kell ellátni. A kettős vázszerkezet profiljai egymástól függetlenítve is elhelyezhetők. Ebben az esetben a szerkezet megengedett magassága csökken. Az installációs válaszfalak dupla vázszerkezetének profiljai, a falak egyharmados magasságában gipszkarton lapokból készült sávokkal vannak összefogva.

3. Gipszkartonozás és szigetelés

Gipszkartonozás:
A válaszfalak lapjait általában függőleges irányban helyezzük el, vagyis a lapok hosszanti oldala a függőleges profilokkal párhuzamos. válaszfalLehetőség szerint teljes méretû lapokat használjunk. A lapmaradékok hasznosítása falburkolás céljából abban az esetben lehetséges, ha magasságuk eléri a min. 400mm -t, és nem kerül beépítésre közvetlenül egymás fölött két vagy több ilyen maradék. Lehetőleg szintmagas gipszkarton lapokkal kell dolgozni, de nem kizárt kisebb formátumú lapok használata sem (pl. 1200x2000mm, 1000x1500mm). Amennyiben a válaszfal magassága nagyobb, mint a lapok magassága, a lap fölé további darabot kell beszabni. Eközben ügyelni kell arra, hogy a szomszédos mezőkben a vízszintes hézagok egymáshoz képest legalább 400mm -re legyenek eltolva, megakadályozva így a kereszthézagok kialakulását. A padlószinten kb. 10mm széles hézagot javaslunk kihagyni, melyet hézagoló anyaggal töltünk ki.

Ásványgyapot szigetelések:
Az ásványgyapot szigetelést azt követően helyezzük el a válaszfalba, ha az egyik oldal gipszkartonozása megtörtént és helyükre kerültek benne a szükséges elektromos installációk (ill. egészségtechnikai installációk stb.). Az ásványgyapot szigetelések tekercsekben vagy táblában állnak a felhasználók rendelkezésére.
Az ásványgyapot paplant a szerkezet teljes egészébe, hézagmentesen kell elhelyezni. Amennyiben a szigetelőanyag nem tölti ki az üreg vastagságának legalább 3/4 részét, vagy az üregben nem bizonyul eléggé alaktartónak és stabilnak, összecsúszás ellen függesztők segítségével kell rögzíteni. A rögzítés minden mező felső részében 1x történik, s egy rögzítő pont max. 3m magas ásványgyapot paplant tarthat.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.