Adatkezelési tájékoztató

Az Ön email-címéhez Brüll Attila adatkezelő adatbázisából jutottunk hozzá, az Ön által megadott adatok és hozzájárulás alapján. Adatait abból a célból kezeljük, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és cégünk közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót juttassunk el Önnek, illetve termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében Önhöz kérdéseket intézzünk. és partnerei, beszállítói, ügyfelei jelen gazdasági tevékenységüket hatékonyan el tudják végezni, az illetékes hatóságoknak a kötelező adatszolgáltatást meg tudják tenni. Adatai feldolgozásának céljából Társaságunk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízhat meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbíthatja.
A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám stb.) és az Ön által a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat együttesen kezeljük.
Bármikor kérheti adatai helyesbítését, másolását, kiegészítését, korlátozását, törlését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást, betekintést kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban.

Korábbi hozzájárulása alapján ezen adatkezelés keretén belül adatait 2018.05.25-ig, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének kötelező alkalmazási határidejéig kezeljük.

Amennyiben addig is Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben is kíván együttműködni, az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Tájékoztatjuk, hogy minimális személyes adatkezelést cégünk az Info tv., az ÁFA tv. és az Art. alapján végzi, mely szerint a számla kiállításához szükséges személyes adatokat kezelnünk kötelező. Az Ön adatainak tárolása az adózási törvényben meghatározottak szerint: 5 év. Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ön panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Kérjük, hogy látogasson el weboldalunkra http://www.gipszkartonozas-burkolas-budapest.hu/ további információkért és az adatkezelési szabályzatunk és egyéb adatok alapos megismeréséért.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.